Forside | Kontakt | Print Side
 Søg 
 

LANDSFORENINGEN DANSKE FOLKEDANSERE BLEV STIFTET I ÅRHUS
DEN 20. OKTOBER 1929.

Landsforeningen arbejder for at udbrede kendskabet til folkedans, dragter og - i samarbejde med Danske Folkedanseres Spillemandskreds - til spillemandsmusik.
Vi vil gerne dele vor glæde over de gamle danse med så mange som muligt. Derfor udsendes hvert år program for kurser og stævner. Dette program kan rekvireres fra Sekretariatet.

Foruden de her nævnte afholder de enkelte foreninger og regioner landet over en mængde kurser og stævner, som man vil kunne skaffe sig oplysning om enten gennem medlemsbladet eller ved henvendelse til Danske Folkedanseres styrelse.
Regionsformændene og de lokale foreninger vil også være behjælpelige med at få så mange som muligt med i arbejdet.

HVERT ÅR I JULI AFHOLDES ET LANDSSTÆVNE. Det planlægges således, at man igennem en år-række kommer Danmark rundt, så man på den måde lærer hele landet at kende.
Stævnet strækker sig som regel over 5-8 dage.

HVERT TREDJE ÅR AFHOLDES NORDISK STÆVNE - på skift mellem de fire nordiske lande - evt. Island.

 

Sekretariat
Landsforeningen kan kontaktes på adressen:

Landsforeningen Danske Folkedansere
Enrumvej 6A
5270 Odense N

Tlf. 6618 5860
E-mail: folkedans@folkedans.dk

Nordea bank, kortart 73 kreditornummer 87284263
  Iban nr. DK282000 6879 804 718   SWIFT/BIC: NDEADKKK
CVR nummer: 28 43 33 28

telefon- og åbningstid på sekretariatet
mandag til torsdag fra kl.10.00 – 13.00 + torsdag fra 15.00 - 16.30
fredag lukket

 
 

Medlemsblad
Landsforeningen udgiver et medlemsblad i samarbejde med Danske Folkedanseres Spillemandskreds.

 

Landsforeningen Danske Folkedanseres medlemsskaber
Landsforeningen er associeret medlem af Danmarks Sportsdanserforbund under Danmarks Idræts-Forbund.

  • Medlem af "Internationale Organisation für Volkskunst" ( IOV )
  • Medlem af "European Folk Culture Organization" ( EFCO )
 

LANDSFORENINGEN DANSKE FOLKEDANSERE
består af 167 foreninger med ialt 6.296 medlemmer,
hvoraf de 5.959 er over 18 år og 337 under 18 år.

MEDLEMSKAB af landsforeningen opnår man ved at henvende sig til en lokalforening.
Enkeltmedlemmer kan optages i landsforeningen ved henvendelse til sekretariatet.

 

Kontingentet er for 2014/15

Kr. 150,- for medlemmer over 18 år
Kontingent for medlemmer under 18 år kr. 40,-.
Kontingent for enkeltmedlemmer i alle aldre kr. 205,-.

 

 

Nye foreninger
Er din forening endnu ikke medlem, kan I få et godt tilbud, med reduceret kontingent det første år ved henvendelse til Sekretriatet.

 

  
Landsforeningen Danske Folkedanseres Sekretariat    |    Enrumvej 6A    |    5270 Odense N    |    Tlf.: 6618 5860    |    E-mail:   folkedans@folkedans.dk