Årsmøde 2020

Folkedans Danmark skal ifølge vedtægterne afholde et årsmøde hvert år i april måned. Dette årsmøde er Folkedans Danmarks højeste myndighed.
Se regler for deltagelse, frist for indsendelse af forslag, mindstedagsorden m.v. i Folkedans Danmarks vedtægter.
Ny dato for årsmødet.
På grund af den nuværende situation i Danmark flyttes årsmødet til lørdag den 26. september på Dalum Landbrugsskole, Landsbrugsvej 65, 5260 Odense.
(Frivilligseminaret der var planlagt til denne dag aflyses i 2020.)

Det er nu, du skal huske at tilmelde dig årsmødet. Det er på årsmødet, du har mulighed for at påvirke Folkedans Danmarks fremtid og være medbestemmende om, hvem der skal sidde i Styrelsen.

Der skal i år vælges 4 styrelsesmedlemmer:

Inge Sølling er aftrådt, der skal vælges nyt medlem for 2 år.
Anna-Margrethe Jonsson aftræder uden for tur, der skal vælges nyt medlem for 2 år.
Mette Inge Baltsersen ønsker ikke genvalg, der skal vælges nyt medlem for 3 år.
Brian Folke Johansen er villig til genvalg, skal vælges for 3 år

Årsmødet bliver igen i 2020 afholdt som et endagsarrangement, hvad vi selvfølgelig håber vil resultere i, at endnu flere lokalforeninger vil sende delegerede til årsmødet.

Programmet for dagen vil være:
Ankomst lørdag den 26. september 2020 kl. 9.30, hvor kaffe og et stykke morgenbrød vil være klar.
Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start.
Årsmødet starter kl. 10.00 og forventes, afbrudt af en frokostpause, at være færdig kl. 16.15.
Herefter vil der være meddelelser fra Styrelsen, uddeling af priser, nyt om landsstævne 2020 m.v.

Dagen forventes afsluttet kl. 18.00, hvor der vil være en madpakke med en sandwich, frugt og lidt drikkeligt, så der er mulighed for at spise i bilen på vejen hjem. Man er dog også velkommen til at spise på stedet og få talt lidt med venner og bekendte.

Deltagelse:
Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under Folkedans Danmark på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes dog, at den pågældende person er medlem af FD, og at vedkommende tilmeldes årsmødet gennem den forening, vedkommende repræsenterer ved mødet, og at vedkommende ikke repræsenterer en anden forening i forvejen.

Pris:
Deltagelse med fuld forplejning kr. 430,00

Tilmelding:     
Foreninger skal tilmelde sig og betale via tilmeldingsformularen herunder. Skema for rejserefusion være tilgængelig efter årsmødet.
Af hensyn til udfyldelse af kongresmærker, skal der opgives medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager.

Tilmelding og betaling senest den 28.08.2020

Dagsorden:
Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, der i henhold til vedtægterne var indsendt inden den 1.februar blev bekendtgjort i marts-nr. og vil blive gentaget i juni-nr. af Trin & Toner.
Minimumsdagsordenen fremgår af vedtægterne på hjemmesiden  www.folkedans.dk.

Evt. spørgsmål vedr. specifikke poster i Landsforeningens årsrapport og budgetter kan kun forventes besvaret fyldestgørende på Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til økonomiansvarlig Bent Hansen (bent@folkedans.dk) senest den 14. september 2020 eller til Sekretariatet (folkedans@folkedans.dk)

Styrelsen

Bilag:
Dagsorden med indkomne forslag til årsmøde 2020
 
Folkedans Danmarks medlemstal februar 2020

Tilmelding til årsmødet 2020

Link til tilmeldingsskema