Årsmøde

Folkedans Danmark skal ifølge vedtægterne afholde et årsmøde hvert år i april måned. Dette årsmøde er Folkedans Danmarks højeste myndighed.
Se regler for deltagelse, frist for indsendelse af forslag, mindstedagsorden m.v. i Folkedans Danmarks vedtægter.
Årsmøde 2019 blev afholdt lørdag d. 27. april på
Dalum Landbrugsskole (Konferencecenter), Landbrugsvej 65, 5260 Odense S


Efter en indledende fællessang og overrækkelse af Folkedans Danmarks Initiativpris til Henrik Larsen fra Stevns, bød formand Jan Kirk Todsen velkommen til årsmødet og foreslog på styrelsens vegne Niels Winberg Clausen som dirigent. Niels blev valgt med akklamation og styrede herefter årsmødet med sikker hånd.

Der var en livlig debat omkring beretningerne der blev taget til efterretning. Det samme var tilfældet med årsraporten, og næste punkt på dagsordenen var indkomne forslag. Her var der forslag fra styrelsen om at reducere antallet af styrelsesmedlemmer fra ti til syv personer.
Dette blev vedtaget, så herefter er der syv personer i Styrelsen for Folkedans Danmark.
Læs mere i referatet fra årsmødet og Årsrapporten for Folkedans Danmark som kan hentes herunder. 

Efter afslutningen af årsmødet var der et indlæg fra Vill Plesner Petersen om folkedansen før og nu og om folkedansen fremtid set fra hans synspunkt. Vi håber at kunne bringe dette indlæg her på hjemmesiden senere. Der var også orientering om Landsstævnet i Varde 2019, Nordlekarbejdet,dragtudvalget m.m.

Referat og årsrapport

 Hent referatet her.
 Hent årsrapporten her.   Årsrapport for fondene
 Hent skema til kørselsgodtgørelse her

Øvrigt Årsmødemateriale.
 
 Samlede beretninger for 2018
 Særskilt beretning for Snoghøjkurset
 Aktivitetsplan 2020
 Foreningernes medlemstal pr. 1. februar 2019
 Vedtægter for Folkedans Danmark