Årsmøde 2020

Folkedans Danmark skal ifølge vedtægterne afholde et årsmøde hvert år i april måned. Dette årsmøde er Folkedans Danmarks højeste myndighed.
Se regler for deltagelse, frist for indsendelse af forslag, mindstedagsorden m.v. i Folkedans Danmarks vedtægter.
Ny dato for årsmødet.
På grund af den nuværende situation i Danmark flyttes årsmødet til lørdag den 26. september på Dalum Landbrugsskole, Landsbrugsvej 65, 5260 Odense.
(Frivilligseminaret der var planlagt til denne dag aflyses i 2020.)