Stævner


Landsstævner
I to ud af tre år afholdes i juli måned et landsstævne i samarbejde med Spillemandskredsen. Stævnet strækker sig som regel over 5 dage, og indeholder en lang række aktiviteter som opvisninger, legestuer/baller, dansekurser, udflugter, udstillinger og så selvfølgelig en masse socialt samvær. Programmet er i første omgang lagt for voksne deltagere, men der er altid specielle programmer for Børn og unge.

Man prøver at planlægge så man igennem en årrække kommer Danmark rundt, og på den måde lærer hele landet at kende. 

Landsstævnet i 2020 bliver i Uge 29 i Horsens.
NORDLEK
Hvert tredje år afholdes et nordisk stævne unde navnet NORDLEK. Dette stævne holdes på skift i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Indholdet i et Nordlekstævne er nogenlunde som i et landsstævne, men med et nordisk tilsnit.
NORDLEK 2018 blev afholdt i Falun i Sverige, d. 10-15/7-2018.


Isleik
Isleik er et mindre nordisk stævne der holdes på Island. 
Sidste stævne var 11. - 17. juli 2016. Dato for næste stævne kendes ikke.


Havleik og Grønleik

Disse 2 stævner er mindre nordiske stævner der afholdes på Færøerne og Grønland.  Havleik holdes igen i 2022. Grønleik blev afholdt i 2013 
og der er ikke aktuelle planer om et nyt stævne i øjeblikket.

Barnlek
Barnlek afholdes hvert tredie år og er et nordisk stævne for Børn og Unge. 
Barnlekstævnerne går også på omgang mellem alle de nordiske lande.
Seneste Barnlek var i juli 2017 i Klaksvig på Færøerne.


B&U-stævner
For børn og unge holdes der hvert år 2 B&U-stævner.
Vest for Storebælt er det Folkedans Danmarks regioner der sammen med en lokalforening står for arrangementet. Folkedans Danmarks B&U udvalg er med til at sørge for at finde ny lokalforeninger til at stå for kommende stævner samt hjælper med at søge fonde og puljer ved FD.
Øst for Storebælt er det Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne der sammen med en lokalforening arrangerer stævnet. I begge tilfælde er der opvisninger, legestuer og hyggeligt samvær, foruden de tiltag som arrangørerne finder på ved det enkelte stævne.

Regionsstævner
Foruden de her nævnte afholder de enkelte regioner landet over en række stævner.
Læs mere om de enkelte stævner på regionssiderne.