Udvalgsmedlemmer


 Formand:   Poul Erik Rasmussen
 Tlf.: 5671 0407, E-mail: poulerik@folkedans.dk
 
 Medlem:  Bent Hansen
 Medlem:  Rikke Rasmussen
 Medlem:  Ane Storm Smedegaard
   
 Strategi-grupperne:  
 Ja-hatten:   Hanne Troen
 Intern og extern synliggørelse:  Leif Madsen
 Nye aktiviteter:  Kaj Friis og Søren Kringel
   
 Web-ansvarlig:  Egon Agerskov


                     
 

Hvad laver vi?

PR-udvalget arbejder både med intern og ekstern PR. Den interne PR er blandt andet kommunikation med vore medlemmer gennem medlemsbladet Trin & Toner, vores hjemmeside www.folkedans.dk og sociale medier.

Udvalget laver spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne til årsmøder og landsstævner, og den årlige skrabejulekalender sørger PR-udvalget også for.

Salgsafdelingen er ligeledes  PR-udvalgets domæne, og det er udvalgets opgave at indkøbe salgsartikler og  ikke mindst at beslutte hvilke artikler, der skal tilbydes.

Endelig sørger PR-udvalget også for at der bliver lavet diverse brochurer og posters og egnet billedmateriale.

Ekstern PR varetages ved at udvalget sender pressemeddelelser ud, når der er væsentlige begivenheder i Folkedans Danmark, og ved at søge at påvirke den offentlige debat om folkedans som kulturarv.

Desuden har udvalget forestået arbejdet med Folkedans Danmarks nye logo, der erstatter det originale logo fra 1929.

PR-udvalget arbejder desuden for at Folkedans Danmark fortsat har et godt image i offentligheden som en moderne og professional organisation.


Vi har brug for dig...

I Trin & Toner nr. 6 (udgivet 20. september) skriver vi om at vi ønsker din hjælp.
Derfor har vi beskrevet de par opgaver vi er meget interesserede i at få hjælp til, i den kommende tid.

Her kan du læse om opgaverne og projekterne.