Folkedans Danmarks generelle tilmeldings- og afbudsregler

Tilmelding
Tilmelding til Folkedans Danmarks uddannelser og kurser kan ske fra det tidspunkt kurset er annonceret, med mindre der er anført andet under kursusbeskrivelserne.
Seneste tilmeldingsfrist er anført under kursusbeskrivelserne.

Afbud
Ved afbud op til 14 dage før kurset gælder:
Kursisten betaler administrationsgebyr på 10% af medlemsprisen for kurset, dog mindst kr. 50,00.

Ved afbud inden for 14 dage før kurset gælder:
Kursisten betaler et administrationsgebyr på 50% af medlemsprisen for kurset.
Ved pludselig opstået sygdom betaler kursisten et administrationsgebyr på 25% af medlemsprisen for kurset mod forevisning af selvbetalt lægeerklæring.
Såfremt kursuslederen kan besætte pladsen med en anden deltager, f.eks. fordi der er venteliste til kurset, betaler kursisten kun 10% af medlemsprisen i administrationsgebyr.

Ovenstående regler er også gældende for Folkedans Danmarks stævner.