Refusionsbilag og takster 2019

   Hent refusionsbilaget her

Skattefri godtgørelser

En forening kan i 2019 yde skattefri godtgørelse for:

Telefonsamtaler og internetforbrug: 2.400 kr. 
Administrative omkostninger: 1.450 kr.
Køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2.000 kr. 

Kørsel:
De første 20.000 km.: 3,56 kr. pr. km.
Over 20.000 km.: 1,98 kr. pr. km.
(Ved kørsel for FD udbetales kun den lave takst)