Puljer og fonde til B&U-formål

Er du interesseret i at søge midler til B&U-aktiviteter i din forening?  
Her har vi listet de puljer og fonde, der kan søges til B&U-aktiviteter:

Jubilæumsfonden  
Denne fonds midler er øremærket til B&U-aktiviteter.
 
Vennekredsen 
Vennekredsens midler er ligeledes øremærket til B&U-aktiviteter.

Initiativpuljen 
Disse midler kan søges til alle nye initiativer, der falder indenfor Folkedans Danmarks formålsparagraf.

Frøken Karen Fischer Hansens rejselegat 
Dette legat uddeles til rejseomkostninger til udlandet for hold udsendt af Folkedans Danmark.

A. Thyregaards mindefond 
Mindefonden kan søges af folk, der vil dygtiggøre sig indenfor deres felt. Det kan fx være kurser eller højskoleophold.


På undersiden Puljer og fonde  kan du læse hvilke krav man skal opfylde for at kunne få tildelt midler og hvordan man søger. Læs beskrivelserne grundigt og husk at medsende de ting, der står nævnt under "generelt".