Aktivitetsplan for Folkedans Danmark 2020
Bemærk: På grund af Covid-19 situationen vil en lang række af arrangementerne være aflyst.
Se regionernes hjemmesider for oplysninger om alle regionsarrangementer.

Startdato  Slutdato  Arrangement  Arrangør
September
 Temadans
 Se regionens hjemmeside.
Region Sjælland
25-09-2020
 Styrelsesmøde Folkedans Danmark
26-09-2020
 Fællesmøde Folkedans Danmark og   Spillemandskredsen Folkedans Danmark/ Spillemandskredsen
26-09-2020
 Årsmøde. (Frivilligseminaret bortfalder i 2020) Folkedans Danmark
Oktober
 Danse- og instruktørkursus. Viborg
 Se regionens hjemmeside.
Region Midtjylland/ Glad dans Viborg
Oktober
 Dragtdag
 Se regionens hjemmeside.
Region Sjælland
Oktober
 Danse- og spillestævne for B&U Støttet af Regionerne Sjælland og Hovedstaden
03-10-2020
 Gladsaxe Folkemusik Festival Region Hovedstaden/ Glad Dans Søborg
09-10-2020
 Kulturnat Region Hovedstaden
25-10-2020
 Dansekursus Region Nordjylland
31-10-2020 01-11-2020  Smutten Weekend Smutten

31-10-2020 01-11-2020  Styrelsesmøde Folkedans Danmark
November
 Søndagslegestue i Nordvest
 Se regions hjemmeside.
Region Syddanmark
November
 Danse- og Spillemandskursus, Sdr. Felding.
 Se regions hjemmeside.
Region Midtjylland/ Sdr. Felding
01-11-2020
 Tips og ideer til din pardans Regionerne Sjælland og Hovedstaden
08-11-2020
 Sang og Dans - Seniorlegestue Region Hovedstaden
14-11-2020
 Tips og Ideer til din pardans. Trepas Hallen Region Midtjylland
15-11-2020
 Søndagsdans Region Hovedstaden
15-11-2020
 Tips og Ideer til din pardans Region Nordjylland
21-11-2020
 Tips og ideer til din pardans FD/ Region Syddanmark