Hvordan bliver man medlem af Folkedans Danmark?

Du kan blive foreningsmedlem, ved at melde dig ind i en af de mange lokalforeninger der er tilsluttet Folkedans Danmark.
Årskontingentet til landsforeningen er i øjeblikket kr. 180,- for voksne og kr. 40,-før børn og unge under 18 år. Dette kontingent betales gennem en lokalforening.

Find din nærmeste lokalforening her   

Enkeltmedlemskab
Det er også muligt at blive medlem af Folkedans Danmark uden at være medlem af en lokalforening.
Dette sker ved tilmelding via 
dette link . 
Kontingentet er pr. person kr. 225,- pr. foreningsår, som går fra 1/9 til 31/8.
Et enkeltmedlemskab giver adgang til deltagelse i stævner og kurser.
Desuden vil du pr. mail modtage medlemsbladet Trin & Toner 8 gange årligt.
Derudover er du med dit medlemskab med til at støtte, at der kan uddannes instruktører til både folkedans og dragtsyning, at der kan afholdes stævner og konkurrencer, og at der fortsat kan udgives litteratur om folkedans og folkedragter. 


                            Sammen er vi stærkest
Nye foreninger

Er din forening endnu ikke medlem, kan I få et godt tilbud, med reduceret kontingent det første år ved henvendelse til Sekretariatet på folkedans@folkedans.dk.