Udvalgsmedlemmer

Formand:       Anna-Margrethe Jonsson
                      Tlf.: 48 71 20 92, E-mail: anna-margrethe@folkedans.dk

Medlem:        Kirsten Emiland
Medlem:        Inge Sølling
Medlem:        Karin Becker
Medlem:        Inger-Marie Holm
Medlem:        Birte Moshage
Medlem:        Lis Sonne Svendsen
Medlem:        Tove Jensen
Medlem:        Sonja Tind
Medlem:        Tina Proff Larsen


Salgsafdeling: Lisbeth Green
Uddannelsesleder Instruktøruddannelse, Dragt: Inge Sølling
Uddannelsesleder Efteruddannelse, Dragt: Inge Sølling

Hvad laver vi?


Dragtudvalget er landsforeningens største udvalg, og for at kunne bestride en post i dragtudvalget skal man være uddannet instruktør i dragtsyningsteknikker. Udvalgets arbejde består i at formidle viden om danske folkedragter. I forbindelse med landsstævner arrangerer dragtudvalget ofte dragtudstillinger i samarbejde med det lokale museum over et udvalgt tema. Udvalget arbejder desuden med registrering og vedligeholdelse af studiesamlingen, udgivelse af publikationer om dragtsyningsteknikker, udbydelse af instruktøruddannelsen i dragtsyningsteknikker og nordisk samarbejde.

Dragtudvalgets ekspertise på området er enorm og anerkendt i hele Norden og i
museumsverdenen. Udvalget formidler deres viden bl.a. gennem hjemmesiden folkedragt.dk, som er et vigtigt værktøj for alle, der arbejder med landlige klædedragter fra ca. 1750 til 1860. 

Hvis du er interesseret i at købe dragtmaterialer i vores salgsafdeling kan du klikke her.

Vil du vide mere om instruktøruddannelsen Dragt kan du klikke her.