Årsmødet

Årsmødet er Folkedans Danmarks højeste myndighed, alle medlemsforeninger kan sende en eller flere repræsentanter til årsmødet, hvor der tages beslutninger om væsentlige emner, og vælges en styrelse på 7 personer som varetager den løbende forretning.

Styrelsen

Styrelsen består af 7 personer, og mødes 5 gange om året eller efter behov. Styrelsen nedsætter en række udvalg til at varetage de forskellige specialområder, for eksempel uddannelse, konkurrencer, PR, dragt, Børn og Unge m.m.m.
Styrelsen har også et nært samarbejde med regionbestyrelserne.

Regionerne

Til at varetage den daglige drift i regionerne, vælger foreningerne 5 repræsentanter til regionsbestyrelserne, som igen nedsætter de nødvendige udvalg, for eksempel danse- og PR-udvalg.  
 

Udvalgene

Landsforeningens udvalg har sædvanligvis et medlem fra styrelsen som formand, medlemmerne kan være styrelsesmedlemmer eller interesserede udefra. 
  

Sekretariatet 

Den daglige drift og kontakt til foreningerne varetages af sekretariatet. Sekretariatet udfører meget forskelligartede opgaver, for eksempel bogføring, redigering af Trin og Toner, PR-butik og PR-materialer, tilmeldinger til stævner og m.m.m.