Folkedans Danmarks Vennekreds 

Hvordan bliver man medlem af Folkedans Danmarks Vennekreds?

Man kan blive medlem ved at udfylde og sende nedenstående tilmeldingsskema eller man kan rekvirere et tilmeldingsskema på Folkedans Danmarks sekretariat. Tilmeldingerne oprettes derefter i en adresse-database som benyttes af Betalingsservice til udsendelse af indbetalingskort til indbetaling af kontingent til Folkedans Danmarks Vennekreds. For at lette administrationen så meget som muligt vil det være af stor hjælp for Folkedans Danmark om du vil sørge for, at tilmelde beløbet til automatisk Betalingsservice. Oplysninger om PBS nr. og kundenummer står på indbetalingskortet fra PBS.

Arbejdsgruppen 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmeldingsformular

Ja tak. Jeg ønsker at tilmelde mig Folkedans Danmarks Vennekreds.


Email
 
Navn (*)
Adresse (*)
Postnummer (*)
By (*)
Telefon (*)
Medlemsform (*)
 
 
 

Vennekredsens vedtægter

Folkedans Danmarks Vennekreds

Par. 1  Formålet med Vennekredsen er at samle midler ind til at støtte
udviklingsarbejdet i Folkedans Danmark med børn og unge.
Midlerne til dette skal komme fra medlemskontingent til Vennekredsen,
sponsorater og lignende. De indsamlede penge må kun bruges til ovennævnte
formål, og der skal foreligge et selvstændigt regnskab for Vennekredsen, som en del af Folkedans Danmarks årsrapport.


Par. 2  Medlemmer. Alle kan blive medlem af Folkedans Danmarks Vennekreds.
Det årlige kontingent er:
     Enkelt medlem: 200 kr.
     Par/ægtepar: 300 kr.
Som medlem af Vennekredsen kan du deltage i Folkedans Danmarks landsstævner på lige fod med Folkedans Danmark-medlemmer og til samme pris.
Tilmelding kan ske via hjemmesiden www.folkedans.dk eller ved at henvende sig
til sekretariatet, tlf. 6618 5860.


Par. 3  Fordeling af midler. Folkedans Danmarks B&U-udvalg udpeger 3 personer fra udvalget til at indgå i en komité sammen med Styrelsens repræsentant i B&U-udvalget.
Denne komité tager stilling til de indsendte ansøgninger og indstiller til Styrelsen,
hvilke projekter der skal have støtte.
Styrelsen træffer den endelige beslutning.


Par. 4  Ansøgning om støtte. Der kan søges om støtte til alle udviklingsprojekter i Folkedans Danmark for børn og unge. Ansøgningen skal være bilagt en kort projektbeskrivelse og et realistisk budget.
Den stiles til ”Komiteen for fordeling af støtte til udviklingsaktiviteter for børn og
unge”
Ansøgninger kan sendes løbende hele året, og man kan forvente svar i løbet af 2
måneder.


Vennekredsen blev oprettet på Regionskonferencen i Maribo den 29. august 2009