Øvrige poster og funktioner

Dansk repræsentant i Nordlek-styrelsen
Egon Agerskov

Delegeret i Nordlek-rådet og i Folkedans- og kulturudvalget
Bent Hansen

Medlem af Nordlek-rådets B&U-udvalg
Pernille Gregersen

Medlem af Danmarks Idræts Forbunds repræsentantskab
Jan Kirk Todsen

Medlem af Danmarks Idræts Forbunds ordens- og amatørudvalg
Poul Erik Rasmussen

Repræsentant i Dansk Dansehistorisk Arkiv
Brian Folke Johansen

Medlem af repræsentantskabet i Nørgaards Højskole
Inge Sølling

Koordinator for Handicapdans
Mette Inge Baltsersen