Styrelsen i Folkedans Danmark har vedtaget følgende politikker vedr. rygning og alkohol (alkoholpolitik vedr. B&U stævner sammen med Spillemandskredsen):   

Rygepolitik

 • Der må ikke ryges indendørs i sekretariatets bygninger. Al rygning skal foregå ved de opsatte udendørs askebægre. Personer kan bortvises hvis reglerne ikke overholdes.     
• Generelt må der ikke ryges ved LDF's arrangementer, kurser eller lignende, som afholdes indendørs. 
• Ved afholdelse af arrangementer, kurser o.l. i lejede faciliteter, skal de for lejemålet fastsatte bestemmelser for rygning overholdes. 
• Ved børne- og ungdomsstævner/-kurser ryges der ikke i børnenes påsyn. 


Alkoholpolitik, kurser 

• Undervisere, kursusledere, kursussekretærer m.fl. må gerne nyde et glas eller to udenfor  undervisningstiden, f.eks. i hyggeligt samvær med kursister og kolleger. Alle skal dog møde rettidigt og sobre til undervisningen.
• Indtagelse af alkohol og andre rusmidler i undervisningstiden er forbudt.
• Alkohol må ikke serveres for unge under 18 år 
 

Alkoholpolitik, B&U stævner

• Ved B&U stævner er det ikke tilladt for stævnedeltagere at indtage alkohol under stævnet (og under eventuel fællestransport), uanset hvor stævnedeltagerne befinder sig. 
• Voksne personer, som deltager i stævnet som hjælpere, bør optræde som rollemodeller og indtager derfor ikke alkohol under stævnet (og under eventuel fællestransport). 
• Vi henstiller til, at øvrige medfølgende forældre/voksne også optræder som rollemodeller over  for stævnedeltagerne og derfor ikke indtager alkohol under stævnet.