Ulige uger. 2020.
april: 7 / 21. 2020.
maj:5 / 19. 2020.
juni:2./16./30.
2020.
august: 11. / 25. 2020
Kl.19:30-22:00 

   Sommerdans 2020.  Silkeborg-Lysbro Folkedansere.