Region Hovedstadens foreninger

Anvend dette link  for at se en oversigt af foreninger i Region Hovedstaden.

Her kan man med tiden få oplysninger om dansested, kontaktpersoner og andre oplysninger.
Der kan også vælges foreninger fra de andre regioner. Vælg regionen i feltet Kreds og tast på Vælg.

Man går ud af siden ved tast på pilen oppe i øverst venstre hjørne.
Region Hovedstaden
Regionsformand Leif Madsen - Båstrupvej 555, 3480 Fredensborg
Tlf.: 2372 1819   E-mail: 
helleogleif.madsen@mail.dk