Kontakt din region

   Adresse ændring: Her kan foreningerne give besked til regionen om adresse
      ændring eller en anden besked.

   Nyt til Aktiviteter: Her kan foreninger, der gerne vil have en aktivitet på
      regionens hjemmeside, indsende teksten. Hvis der medsendes en invitation,
      skal der angives en udsendelses dato.
Region Hovedstaden
Regionsformand Leif Madsen - Båstrupvej 555, 3480 Fredensborg
Tlf.: 2372 1819   E-mail: 
helleogleif.madsen@mail.dk