Folkedans for børn og unge

Som de fleste af os ved, er det ikke mere en selvfølge, at børn lærer at danse polka, tage et chassé-trin, gå en kæde. Det afskærer dem fra en vigtig del af dansk kulturarv og en masse elementær fornøjelse, men der er foreninger i Region Hovedstaden der tilbyder folkedans for børn og unge.  

Der er ingen tvivl om det gavnlige ved dans i form af træning af bevægelses-koordinering og samarbejde. Sidegevinsten er den samhørighed og glæde, børnene vil opleve, og til det formål er danske folkedanse meget velegnede.Følgende foreninger i Region Hovedstaden har folkedans for børn - unge - familier.

Herlev Folkedanserforening  bornehold@herlevfolkedans.dk  
Hjemstavns Folkedanserne Frederiksberg  christinavjoensson@gmail.com 
Ølstykke og Omegns Folkedanserforening  info@oelstykkefolkedans.dk  
G.D.V Hundested Folkedansere  hansjl@live.dk 

Stævner og træf

Ud over dansen i de forskellige lokalforeninger bliver der lejlighedsvis arrangeret stævner eller træf for børn og unge.

 Smutten

Smutten er et frivilligt samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og de lokalforeninger med folkedans for børn og unge der ønsker at være med i samarbejdet.

Læs mere om Smutten her