Retningslinjer for genoptagelse af folkedans.

Status pr. 9. juni 2020.
 
Forudsætningen er, at medlemmer og frivillige skal kunne føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.
Alle skal tage et fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.
Disse retningslinjer er udarbejdet af Folkedans Danmarks styrelse på baggrund af myndighedernes generelle retningslinjer samt specifikke retningslinjer udarbejdet i samarbejde mellem myndighederne, Sportsdanserne og DIF.
Vi skal være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.

Det betyder følgende:
• Det er vigtigt, at vi har fokus på hoste-etikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
• Der skal være håndsprit tilgængeligt og der skal forefindes engangshåndklæder.
• Der skal være fokus på styring af deltagerantal og dette skal holdes indenfor de gældende restriktioner for forsamlinger, som pt er max 50 personer.
• Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. For besøgende, der sidder ned, er det 2 m2. Det vil sige, at i et lokale på 100 m2 må der være 25 dansere.
• Vi skal være opmærksomme på, at dans er fysisk anstrengende og derfor udåndes luftbårne partikler. Vi skal derfor sikre god udluftning af lokalerne.
• Der skal kunne holdes en meters afstand overalt, også i omklædningslokaler og køkken.
• Der skal kunne sikres hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter (minimum en gang dagligt). Kontaktpunkter er fx dørhåndtag, bordoverflader, vandhaner, toiletsæder, lyskontakter og gelændre.
• Når der danses, bør der primært danses pardanse, ikke kredsdanse. Og der bør ikke foretages skift af dansepartnere i pardans. Ved kvadrille danse skal alle 4 par være de samme hele aftenen, det samme gælder for 2 pars danse. Om muligt skal deltagerne samles i familiegrupper. Grupperne må ikke flettes. Det bør overvejes at skifte kæder ud med andre figurer, f.eks. parvis vals eller polka rundt i kvadrillen.
• Der skal være 2 meter imellem de dansende par.
• I kaffepausen skal den 1-meters afstand overholdes og alle bedes tage eget service med og tage det med hjem igen for opvask. Hvis der synges skal der være 2-meters afstand. Man kan rejse sig op og stå i en stor kreds.
• Hvis ansigt-til-ansigt-danse skal danses, kan man eventuelt øge trygheden med mundbind.
• Det anbefales generelt, at vi skal være tilbageholdende med ansigt-til-ansigt-kontakt.
 
Vigtigst af alt: Alle skal føle sig trygge!
 
Husk at dette er anbefalingerne lige nu d. 9. juni. De kan blive ændret flere gange inden sæsonstart i september. Vi følger løbende op og udsender nye retningslinjer, når det skønnes, at der er behov for dette.
 
Skulle I have spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 66185860 eller på mail folkedans@folkedans.dk

Styrelsen.